За ФондациятаФондация "Център за безопасност и здраве при работа"

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", чрез обединяване и подкрепяне дейността на специалистите по безопасност и здраве в изградените клубове в страната, има за цел:
• Да работи за издигане престижа на професията "специалист по безопасност и здраве при работа";
• Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа;
• Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа!

Новини

последно актуализиранa на  10.11.2017

Инструменти и съвети за разработване на план за действие за подобряване на здравето на работното място.

Това беше още една фантастична година за Европейската седмица за безопасност и здраве при работа със събития и дейности, които се провеждат от Португалия на юг, от Финландия на север и от Румъния на изток. Конференциите, информационните центрове, семинарите и събитията по целия континент бяха посветени на насърчаването на остаряването в добро здраве и устойчивата работа за всички възрасти. Участието в социалните медии също достигна рекордни нива!

3 Години Клуб БЗР - Велико Търново

ДО КОЛЕКТИВА НА ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА”

110 години Инспекция по труда в България

календар

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама