За ФондациятаФондация "Център за безопасност и здраве при работа"

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", чрез обединяване и подкрепяне дейността на специалистите по безопасност и здраве в изградените клубове в страната, има за цел:
• Да работи за издигане престижа на професията "специалист по безопасност и здраве при работа";
• Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа;
• Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа!

Новини

последно актуализиранa на  11.03.2024

На 29.02.2024г. в зала „Марица“ в конферентен център „Тракия“, се състоя за 14-ти пореден път конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа". Събитието е организирано от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с любезната подкрепа на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ при Министерството на труда и социалната политика - гр. София.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" има удоволствието да обяви началото на тринадесето издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2022 година.

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” организира провеждането на периодично обучение по безопасност и здраве при работа по Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Имаме удоволствието да обявим началото на дванадесетто издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2021 година.

През изминалите три седмици проведохме две обучения, една среща на Пловдивският клуб и взехме участие в Денят по безопасност организиран от ЕВН.

Заповедта влиза в сила от 20.08.2021 г.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама