За ФондациятаФондация "Център за безопасност и здраве при работа"

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", чрез обединяване и подкрепяне дейността на специалистите по безопасност и здраве в изградените клубове в страната, има за цел:
• Да работи за издигане престижа на професията "специалист по безопасност и здраве при работа";
• Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа;
• Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа!

Новини

последно актуализиранa на  20.04.2021

Фондация ЦБЗР проведе периодично обучение по безопасност и здраве при работа в новия конферентен център „Евмолпия“ гр.Пловдив, зала „Марково“.

Остават точно 30 дни до провеждането на IV-та Международна конференция по БЗР 2021

Програма за провеждането на IV-та Международна конференция по БЗР 2021 и линк към онлайн регистрационната форма

Скоро ще побликуваме информация за Програмата на IV-та Международна конференция по БЗР 2021.

Днес проведохме онлайн обучение свързано с отчитането на отпадъците чрез новата електронна система на Национална информационна система за отпадъци(НИСО). Лектор беше Дора Янкова - Еколог към "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД с.Радиново.

За да защитят работниците от мускулно-скелетни заболявания (МСЗ) и да направят работните места безопасни и здравословни за всички, предприятията трябва да вземат предвид разнообразието на работната си сила. Как работодателите могат да гарантират, че техните стратегии за превенция на МСС отчитат измерението на пола, за да защитят всички работници.

Инфографиките представят факти и цифри, с които се изяснява защо е необходимо да се вземе под внимание въпроса относно свързаните с работата МСС. Илюстрирани са основните рискове и ефективните мерки за превенция.

Международната Организация на Труда (МОТ) обяви темата на тазгодишният Световен ден по безопасност и здраве при работа: Предвиждайте, подготвяйте се и реагирайте на кризата - ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА В УСТОЙЧИВИ БЗР СИСТЕМИ

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама