Идеята за създаване на клуба се поражда на едно събиране на Софийския клуб в град Златоград, където като гости са поканени и участници от Благоевград.

На 16.10.2012 г., в гр. Бургас, група от трима специалисти, представляващи т. нар. „Инициативен комитет” – д-р Десислава Братова, Елена Майсторова и Иван Андонов, провеждат среща, на която се обсъжда идеята, за създаване на „Клуб на специалиста по БЗР" – гр.Бургас.

Създаден на 26.07.2012 г от 16 съучредители клубът на специалиста по БЗР в град Плевен е един от по – новите в страната. Това са предимно специалисти от производствените предприятия в гр. Плевен, които отговарят за безопасните условия на труд на над 5000 работници. Председател на клуба е г-н Мирослав Димитров, а зам. председател е инж. Веселина Кирилова.

От дълго време длъжностните лица, работещи по безопасност и здраве при работа във фирми и организации в гр. Разград и региона имат нужда от форма, под която да се съберат,

На 28.03.2012 г. в гр. Враца е създаден „Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа”, който е част от ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”.

Историята на клуб БЗР Русе започва на 29.09.2011 г. на семинар по безопсност и здраве при работа в град Велико Търново. На него участваха специалисти по БЗР от Русе и околностите на града, като именно тогава се осъзна необходимостта, от създаване на някаква форма на сдружение и в гр. Русе, която да обедини специалистите по БЗР в града и областа.

Учредителното събрание е проведено на 7.09.2011 година, като до момента в клуба членуват 30 специалисти от водещи в областта предприятия.

Учреден е на 13.04.2011 г. в сградата на Холдинг БДЖ с любезното домакинство на ръководителя на отдел „Безопасни условия на труд” - г-жа Оля Георгиева. Гости на събитието бяха представители на ГИТ в лицето на нейния главен секретар г-н Милчин, както и представители на Клуб на специалиста от БЗР – гр. Пловдив.

Нашият клуб е създаден на 19 ноември 2008 год., в отговор на една от основните ни цели на регионално ниво, в съзвучие с европейските и световни тенденции в дейността, а именно – социален диалог с участието на правителства, служители и работодатели, както и засилен акцент върху образованието и обучението да бъдат от ключово значение за подобряване на безопасността и издигане на здравната култура.

Създаден през октомври 2000 г., вече 12 години Клубът на специалистите по безопасност и здраве при работа към Стопанска камара - град Варна организира интересни семинари и работни срещи, на които се разясняват и коментират, както новоизлезли наредби и промени, така също и актуални въпроси, свързани с нормативната база и практика в областта на „Здравословните и безопасни условия на труд”.

Инициативен комитет от група ентусиасти, длъжностни лица по здраве и безопасност при работа от утвърдени и успешни фирми в Пловдивска област със съдействието на Инспекцията по труда – Пловдив, през 1998 година постави началото на своето професионално организирано сдружение. До скоро то беше единствената в страната действаща неправителствена организация, занимаваща се с тази високохуманна и общественополезна дейност.

На 23.10.2014 г., по време на честването на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, във Велико Търново се проведе учредително събрание за официалното създаване на Клуб на специалистите по безопасност и здраве при работа в града.

На 30.06.2016 г. в град Кърджали се проведе учредително събрание, на което общо 13 представители на фирми и предприятия от региона, дадоха своя глас за учредяване на Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа в град Кърджали.

Септемврийска среща клуб Стара Загора

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама