КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - РУСЕ

Историята на клуб БЗР Русе започва на 29.09.2011 година, на семинар по безопасност и здраве при работа в град Велико Търново. На него участват специалисти по БЗР от Русе и околностите на града, като именно тогава, се осъзнава необходимостта от създаване на някаква форма на сдружение и в гр. Русе, която да обедини специалистите по БЗР в града и областта.
Така закономерно на 25.11.2011 година, инициативен комитет в състав: Цеца Колеолова, Васко Стоянов и Свилен Боянов насрочват дата за учредяване на „Клуб на специалиста по БЗР” - град Русе.
На 13.12.2011 година в присъствието на 15 човека се учредява „Клуб на специалиста по БЗР” – гр. Русе, като още същия ден се приемат правилника и устава на клуба. Избран е също и управителния състав, както следва: Васко Стоянов – председател, Цеца Колеолова – зам. председател и Свилен Боянов – секретар.
На 19, 20 и 21 април 2012 година, заедно с колегите си от град Плевен и с помощта на Фондация „ЦБЗР”, специалисти от клуба по БЗР - град Русе, посещават тридневен семинар в град Златоград.
През декември 2012 година, клубът е поканен на най-големия форум за 2012 година – връчване на „Националните награди по безопасност и здраве при работа – 2012”, организиран от ФОНДАЦИЯ „ЦБЗР” и ИА „ГИТ”. Събитието се проведе на 14-ти декември в Новотел София, където награждаването е извършено лично от министър Тотьо Младенов. Едновременно с това, специалистите от клуба вземат участие и в „Годишната национална среща на клубовете на специалистите по БЗР”, която се провежда същия ден.
Сбирките на клуба са ежемесечни и на различни теми, като примери за такива са: „Стресът на работното място и методи за въздействие”, „Оказване на първа до – лекарска помощ”, „Действия и превенция при бедствия и аварии”, „Разглеждане на Наредба из 1277/15.09.2011 г.” и още много други.
До момента в „Клуб на специалиста по БЗР” – град Русе членуват над 30 специалиста по БЗР от различни фирми от града и областта.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама