КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ШУМЕН

Учредителното събрание е проведено на 7.09.2011 година, като до момента в клуба членуват 30 специалисти от водещи в областта предприятия.
До сега са проведени над 10 сбирки, на които са разглеждани теми представляващи интерес членовете на клуба.
Примери за такива са :
• Обучението – начин на работа. Задължителни и незадължителни обучения;
• Разглеждане особеностите на плановете за спасителни и аварийно – възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в промишлените газови инсталации. Закон за защита при бедствия чл. 35 т.10, ДВ бр.102 / 19.12.2006 година;
• Наредба за устройството и безопасната експлоатация на съоръженията за природен газ р. 3, гл. 8, ДВ бр. 67 / 02.08.2004 година;
• Защо и как се изготвят плановете за действие при пожарите и защо е необходимо ежегодно да се провежда проиграване на плана за евакуация при възможност със симулативно обучение – дискусия със Старши Инспектор Славчо Славчев от пожарната служба в гр. Нови Пазар;
• Новата наредба за пожарна и аварийна безопасност /нар. № I 3-22-77/ (за прилагане нормите за пожарна безопасност)/ - лектор - комисар Йордан Петков и други;
С безрезервната помощ на ФОНДАЦИЯ „ЦБЗР”, клубът ни участва в семинар – обучения на различни теми, където лектори бяха специалисти от ИА „ГИТ”, „Пожарна и аварийна безопасност”, специалисти от други клубове, а така също и още много други.
Клубът, взе участие и на най-голямото събитие за 2012 година, а именно – „Годишните награди по здраве и безопасност – 2012 година”, отново с подкрепата ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”.

Мнения на специалисти от клуба:

Маргарита Димитрова - Експерт „Здраве и безопасност при работа“ в „Алкомет“ АД гр. Шумен
„С проблемите на безопасността при работа за първи път се сблъсках лице в лице, преди повече от 25 години, когато по съвместителство ми бяха вменени и тези задължения.
Тогава много не се зарадвах. Времената бяха трудни. Нямаше достатъчно средства. Специалистът по охрана на труда се приемаше по-скоро като дебнещ охранител, който гледа да спипа някого в някое нарушение и да му създаде неприятности.
Опитвах да променя мисленето на хората, но не винаги намирах верния тон. Жизнено се нуждаех от съвет и консултации.
Продължих работа в Служби по трудова медицина. Запознах се с опита на десетки фирми. Научих много неща. Постепенно безопасността при работа и здравето на хората в дългосрочен план, стана част от моята професионална реализация.
Сега работя във фирма, където безопасността и здравето на хората е един от най-важните приоритети на ръководството и работата ми носи истинска удовлетвореност.
Създаването на клуб БРЗ приех с интерес и ентусиазъм. Моите колеги се оказаха изключителни хора – невероятни личности. Всяка среща има различен нюанс. Винаги научавам нещо ново или поглеждам известното от друг ъгъл и сверявам собствения си часовник.
Мисля, че създаването на такъв клуб е страхотна идея, а инициаторите – хора с реалистичен поглед в настоящето и далечен взор в бъдещето.”

Д-р Владимир Паскалев – Експерт по БЗР; Ръководител на СТМ; Председател на Сдружение на СТМ в България
„Целият ми професионален стаж премина в областта на „Хигиената на труда” и „Безопасност и здраве при работа”.
14 години бях контролен орган (зав. Отделение „Хигиена на труда“ и Директор на „ХЕИ”) и 14 години – орган и експерт БЗР, както и ръководител СТМ.
През годините поддържах ежедневен полезен контакт с колегите, назначени като Орган БЗР във фирми от различни отрасли. Отначало като техен проверяващ (самостоятелно и с Инспекцията по труда), после като колега. За съжаление постепенно всеки се капсулова в неговата фирма, отрасъл и област и се прекъсна поддържания контакт.
За мое удовлетворение разбрах за създадения „Клуб на специалиста по БЗР”, кандидатствах и бях приет в неговите редици. Твърдя, че в него членуват утвърдени специалисти, с доказан авторитет и опит в различни области на промишлеността и с различни специалности и интереси.
Ценното при сбирките е непрестанната обмяна на опит, идеи, казуси, възможни техни решения, дори и предложения за нормативни промени. Провежданите словесни и визуални обучения допълнително обогатяват знанията на членуващите и темите се обсъждат с лекторите в детайли.
Смятам, че тази дейност сплотява и обогатява всички членове и допринася за тяхното професионално развитие и мотивиране за постигане на реални резултати в ежедневната дейност.”

Инж. Радка Георгиева - Eксперт БЗР „КАОЛИН“ АД, гр. Сеново
„Член съм на „Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа” в гр. Шумен. Посещавам срещите на клуба при всяка възможност. В Шумен не останаха много работещи предприятия, така че всяка среща и обмяната на информация с колегите, е много ценна за мен и ме обогатява професионално. Темите са различни - запознаване с добри практики в сферата на БЗР, срещи с представители на инстанции, с които работим, коментарите по нови наредби и промени в съществуващите, обсъждане на актуални въпроси. Това много ми помага в ежедневната работа.”

Инж. Жулиен Станков – Експерт ЗБУТ в "Топлофикация Шумен" ЕАД
„От близо 15 години работя и се развивам професионално в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия при работа. През тези години установих, че едно от най-важните неща за успешното развиване на тази дейност е контактът и обмяната на опит с колеги, работещи в същата област.
Точно това важно нещо ми дава участието ми в „Клуба на специалиста по БЗР” в град Шумен. Обсъждането на излезлите нови нормативни документи и промени в старите, срещите с представители на държавни институции и контролни органи, различните презентации, дискусии и споделянето на собствения опит – всичко това допринася за професионалното усъвършенстване и издигането на авторитета, както на мен, така и на останалите колеги, членуващи в Клуба.
Освен безспорната полезност на сбирките, те са съпроводени и с приятни емоции и нови интересни запознанства с колеги и съмишленици.
Успех колеги!”

Инж. Недялка Русева – специалист БЗР в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

„През месец октомври 2011 година колеги ми предложиха да членувам в „Клуба на специалиста по БЗР” в гр. Шумен. Приех поканата за членство, но бях твърде скептично настроена за това. Все пак, от известен интерес реших да отида на поредната сбирка, за да преценя за себе си, дали това членство ще бъде полезно за мен. На сбирката видях колеги – специалисти по БЗР, които познавам, но имаше и колеги, с които за първи път се виждахме. Още на тази първа за мен сбирка усетих, че срещите със специалисти, работещи в областта на здравословните и безопасни условия на труд, ще ми донесат полза в ежедневната работа. От тогава се старая да не пропускам организираните от Ръководството на Клуба ежемесечни срещи, а когато по някаква причина не мога да отида, си давам сметка, че съм пропуснала нещо важно.
На всяка среща винаги има презентация по конкретен проблем, изнесена от колега или от гост – лектор, след което се провежда и дискусия. Това определено ми помага да обогатя знанията си по прилагане на нормативните актове по безопасност и здраве, както и да обогатя опита си, прилагайки „добрите практики”, споделени от колеги.
Клубът ни е отворен към нови идеи и предизвикателства. Вече имаме осъществени контакти с ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА” и с колеги от останалите клубове по БЗР в страната.
Благодаря на колегите от ръководството на Клуба, които са добри организатори, добри професионалисти и най-вече добри приятели!”

Диана Герова - Специалист БЗР – „РОКА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Каспичан
„Клубът на специалистите по БЗР” – гр. Шумен е един млад и ентусиазиран клуб. Заедно сме малко повече от една година, но работим усилено и постоянно се развиваме.
В клуба са заложени основни ценности като доверие, коректност и почтеност. Те са от основно значение за развитието на клуба и неговата дейност като цяло.
На ежемесечните сбирки се обсъждат различни казуси и проблеми поставени от членовете на клуба. Съвместно търсим решение, но не какво и да е, а най-доброто, най-удачното.
Целта ни е да се изградим, като едни високо квалифицирани кадри в областта на безопасността на труда.
Разгледаните теми през изминалата година, спомогнаха за моето личностно изграждане като специалист в областта на безопасността на труда. Подпомогнаха моята работа и повишаване знанията ми в съответните направления. Разговорите с колегите ми ме изградиха като личност, мислеща за безопасността на работните места, не само в предприятието, за което работя, а като цяло.
БЛАГОДАРЯ Ви, колеги!”

Христо Стоянов, мениджър „Човешки ресурси” към „ТЕСИ” ООД
„Клуба на специалиста по БЗР” в Шумен е един от „младите” клубове в България. Започнахме с умерен ентусиазъм, но непрекъснатото увеличаване на броя на членовете показва, че „вървим” в правилната посока.
В голяма част от фирмите и организациите работещите в направление БЗР, съвместяват по няколко длъжности. Поради това, членството в клуба влияе изключително положително за професионалната реализация и развитие.
Ежемесечните срещи и контакти, получаваната и обсъждана информация, безрезервната подкрепа на всички колеги от клуба, вдъхват увереност в бъдещето на това професионално сдружение.
С благодарност към колегите, ръководството на Клуба в Шумен и Фондация „ЦБЗР”!”

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама