КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - СОФИЯ

Учреден е на 13.04.2011 г. в сградата на Холдинг БДЖ с любезното домакинство на ръководителя на отдел „Безопасни условия на труд” - г-жа Оля Георгиева. Освен представители на Инициативния комитет, като съучредители присъстваха експерти по БЗР от редица големи фирми от София и региона. Гости на събитието бяха представители на ГИТ в лицето на нейния главен секретар г-н Милчин, както и представители на Клуб на специалиста от БЗР – гр. Пловдив.
Основни цели и функции на Клуба са подпомагане на членовете му при изпълнение на служебните си задължения, издигане авторитета на длъжностните лица, отговорни за безопасността и здравето при работа, осъществяване на полезни контакти, с цел взаимопомощ и съдействие, провеждане на различни форми на обучение, поддържане в актуалност познанията на служителите по нормативната уредба по безопасност и здраве.
През периода на своето съществуване в клуба са организирани редица интересни беседи, презентации, както и гостуване и демонстрации на добри практики в отделните компании, домакини на сбирките. Дискутирани са нови наредби и нормативни актове , както и възможности за усвояване на европейски програми , спомагащи за подобряване условията на труд в предприятията. Интереса към клуба е огромен и въпреки забързаното ежедневие специалистите по БЗР намират в него прекрасно място за споделяне на служебните си проблеми , както и способни колеги , готови да им помогнат в решаването им.
На 14-ти декември 2012, в Новотел София, се проведе най-големият форум по БЗР за годината, а именно връчване на Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа – 2012, където членове от екипа на клуба на специалиста по БЗР, град София бяха официално поканени да присъстват.

Мнения на членове на клуба:

 

Румен Маринов – „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„Здравейте,
„Клубът на специалиста по БЗР” за мен е един колега. Този колега, с когото всяко лице, занимаващо се с безопасност има нужда да свери часовника си, да бъде подкрепен в трудни моменти, a понякога дори и да поспори. Смятам, че всеки има нужда от този колега.
Благодаря на Всички, че го има!!!”

Анелия Радева – „СЖС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
„Старая се, чрез работата си като специалист по Безопасност и Здраве, да променя, повлияя и да създам неща, които другите да използват. Споделянето с колеги и съмишленици на т.н. "добри практики" ме прави по-уверена и удовлетворена професионално.”

Оля Георгиева – „Холдинг БДЖ” ЕАД
„За мен клубът на специалиста по БЗР е възможност за допълване на знания и опит, които са ми необходими за успешно справяне с работата. Интерес представляват добрите практики, които се споделят от колегите. Всеки от нас може да получи по всяко време професионална консултация или идея за решаване на даден въпрос.
Не е за пренебрегване и начинът, по който се чувстваме при всяка среща, попадайки в среда на съмишленици.
Поздрави и успех на списанието!”

Милена Тодорова – „Кока Кола ХБК България” АД
„Клубът по БЗР е организацията, която предоставя възможност за полезен обмен на знания и експертиза между специалисти в областта на безопасност и здраве при работа. Това е най-ефикасният канал за споделяне на примери за „добри практики” от различни бизнеси. Виждаме го и като място за споделяне на иновации в различните сфери на безопасност и здраве при работа - оценка на рискове, превенция, обучения.”

инж. Даниела Борисова – „Екометал Инженеринг” ЕООД
„Здравейте!
Моето мнение за клубовете по БЗР е положително! Трябва да ги има, защото са от полза за специалистите по БЗР - обмяна на опит и добри практики, както и "помощ от приятел".
Успех!!!”

Людмил Станимиров – „Софарма” АД
„Привет скъпи приятели!
В едно изречение ще концентрирам отговора си.
От всяка среща с клуба научавам по нещо ново, дори и да не е пряко свързано с бранша в който работя.”

Алексей Тодоров – „Топлофикация София” ЕАД
„Здравейте!
Клубът дава възможност за коментиране, обсъждане и решаване на проблеми по ЗБУТ, разпространяване на „добрите практики” и още много полезни въпроси свързани, както с работата, така и с личните житейски въпроси, които понякога вълнуват човек.”

Росица Пежгорска – „Софийска вода” АД
„Здравейте,
За мен клубът дава прекрасна възможност за:
 разпространяване на „добрите практики” по БЗР между различните организации;
 обмяна на експертни мнения по казуси, касаещи безопасността и здравето при работа и решаване на проблеми;
 обсъждане на реалната практика по БЗР, което дава идеи на всички участници за бъдеща превенция на подобни рискове в техните организации”.

Снежина Божурска - Специалист качество в „Райкомерс Конструкшън” ЕАД
„Чрез обмяната на опит с колегите от Клуба по БЗР имаме възможността да си сверим часовниците по спазване на всички нормативни документи, свързани с безопасните условия на труд. Получаването на експертни мнения и предложения от колегите ни прави по-сигурни при решаването на различни казуси.”

 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама