КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - СТАРА ЗАГОРА

Нашият клуб е създаден на 19 ноември 2008 год., в отговор на една от основните ни цели на регионално ниво, в съзвучие с европейските и световни тенденции в дейността, а именно – социален диалог с участието на правителства, служители и работодатели, както и засилен акцент върху образованието и обучението да бъдат от ключово значение за подобряване на безопасността и издигане на здравната култура.
В тази връзка нашата ВИЗИЯ е да се превърнем в сдружение, част от националната мрежа от клубове по БЗР, с високо компетентни членове в областта на здравето и безопасните условия на труд, обединени в стремежа:
- за непрекъснато усъвършенстване на културата за безопасност и здраве при работа в регионален и национален мащаб;
- за издигане авторитета и обществения статус на Органите за безопасност и здраве при работа и Службите по трудова медицина;
- за активно съдействие за повишаване на ефективността на социалния диалог в страната по проблемите на здравето и безопасността при работа;

М И С И Я:
Доброволна формация с нестопанска цел на специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд от обществени институции , фирми и служби по трудова медицина от Старозагорски регион;

Ц Е Л И:
- повишаване знанията и уменията на специалистите от фирмите и организациите по здравословни и безопасни условия на труд, чрез промоция на добрата професионална дейност по безопасност и здраве при работа и трудова медицина;
- подпомагане на творческите изяви в професионалната сфера на членуващите в сдружението;
- оказване съдействие на компетентните органи за създаване на адекватна законова среда,
- непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността на взаимодействието с работодатели и контролни органи по осигуряване на ЗБУТ.

СЪЗДАДЕН НА 19 НОЕМВРИ 2008 ГОДИНА

  Доброволна формация с нестопанска цел на специалисти в областта на здравословните и безопасни условия на труд на обществени институции и фирми от Старозагорския регион;

  Част от националната мрежа на "Клубове по здраве и безопасност при работа";

  Систематизирана информация, представяна ежемесечно от компетентни лектори по всички новости в областта на законодателството и добрите практики от България и Европа;

  Вие може да се присъедините към нас, ако сте :
- работодател;
- специалист, работещ в сферата на здравето и безопасността;
- специалисти от СТМ.

С подкрепата на Фондация Център за безопасност и здраве при работа, специалисти от клуба в град Стара Загора, посетиха различни обучения и семинари през годината, но като най-важно събитие трябва да се отбележи церемонията по връчването на третите „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа за 2012 година”, която се проведе през декември в Новотел София.

Мнения на специалисти от клуба:

 

Димитър Атанасов – Специалист ЗБУТ, „Търговско-промишлена палата” - Стара Загора

„Член съм на „Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа“ – Стара Загора от самото му основаване през ноември 2008 година.  Сбирките на клуба се превърнаха в място за обмяна на знания, умения и „добри практики“  на необятната тема  „здраве и безопасност при работа“. Няма фирма на територията на Старозагорския регион, която да може да акумулира толкова знания, практика и опит и естествено бонуси за своите служители, в сравнение с опита, знанията и експертизата, която притежават членовете на клуба и които могат да бъдат безвъзмездно споделени и използвани. Затова и членовете на нашия клуб  вече е удвоен.

Коментарите, казусите и дискусиите по тях съпровождат ежемесечните ни сбирки. Трудно се отделят 2-3 часа след работно време, но членството ми в клуба е без алтернатива. Това е така, и ще бъде така, защото зная, че колкото по-добър и компетентен ставам в тази област, толкова по-добре ще е за мен, ще е по – добре за моите колеги, и за организацията  в която работя. Сигурен съм, че обществото ще оцени това.”

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама