КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ВАРНА

Създаден през октомври 2000 г., вече 12 години Клубът на специалистите по безопасност и здраве при работа към Стопанска камара - град Варна, организира интересни семинари и работни срещи, на които се разясняват и коментират, както новоизлезли наредби и промени, така също и актуални въпроси, свързани с нормативната база и практика в областта на „Здравословните и безопасни условия на труд”. Целта на дейността му и през изтеклия годишен отчетен период е взаимното информиране, подпомагане, съгласуване на действията и методичната помощ на специалистите по „безопасност и здраве при работа” при осъществяване на дейността, по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите във Варна и региона.
Към момента в него членуват - 63 на брой специалисти в тази област, отговарящи за дейността в същия брой фирми. През изминалите години някои от тях престанаха да съществуват, но много други новоучредени се присъединиха към нас.
На редовните работни срещи на клуба бяха канени специалисти от Областна инспекция по труда, ХЕИ, НОИ и Инспекция по технически надзор. Организирани са много мероприятия, обучения и конференции, касаещи дейността по безопасност и здраве при работа.
Всяка година във Варна се организират безплатни обучения за специалисти от клуба, както и обучения за членове на Комитетите по условия на труд от фирмите във Варна, в които участват най авторитетни лектори от Центъра по опазване на общественото здраве в София - като доц. д-р Запрян Запрянов, както и Лиляна Еленкова, юрист - консултант на парламентарната комисия по “Труд и социална политика”. Обученията са във връзка с изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г., за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Както и НAРЕДБA № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.
В двудневните обучения се разглеждат въпроси по “Фирмена политика и превеждане на фирмата в съответствие с нормативните разпоредби по здравословни и безопасни условия на труд, основни принципи за изграждане и изпълнение на фирмената политика. „Ефективност на фирмената политика”, „Добра практика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд” - основни принципи и основни елементи, „Разработване на проект за Програма за осигуряване на ЗБУТ”, „Ресурсно осигуряване и утвърждаване”, „Фирмена политика”, „Оценка на ефективността” и още много други.
Трудово правни аспекти на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд:
- Отговорност на работодателя и длъжностни лица в предприятията при неизпълнение на задълженията по осигуряване и спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
- Отговорност на работниците и служителите, за спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд – дисциплинарна и административно наказателна отговорност.
На обученията се предлагат множество безплатни материали, брошури и компакт дискове, които се раздават на участниците за подпомагане на работата им във фирмите по организирането на дейността по безопасност и здраве при работа.
На завършилите курса за обучение се издават удостоверения, които се изискват при проверките от Инспекцията по труда във фирмите .
През периода юни –октомври 2009 г. клубът участва в проекта SAFESTART, имайки задачата да участва в тестването на европейски продукт по безопасност и здраве при работа, предложен от белгийските ни партньори.
В края на 2008 г., представители на клуба на специалиста по БЗР- град Варна взеха участие в тридневна международна конференция в Германия на тема „Социален диалог по изпълнение на законодателството на ЕС, относно безопасността при работа” с Академията по мениджмънт на Саксония.
През 2010 г. някои от фирмите, членове на клуба, участваха в национално изследване на условията на труд в България, което беше част от стратегическия проект на Изпълнителна Агенция „Главна Инспекция по труда”, „Превенция за безопасност и здраве при работа”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси 2007 - 2013“. Същото се проведе от Обединение „Национално изследване на условията на труд”, включващо Балкански институт по труда и социалната политика, Научно изследователски сектор към Софийския Университет “Климент Охридски” и Б.А.Д. „Здравна превенция и технология за безопасност”-Германия .
През 2012 година Фондация „Център за здраве и безопасност при работа” организира семинар – обучение на специалистите от клуба на тридневен семинар в град Златоград на основание чл.281, от Кодекса на труда и чл.2, ал.2 от Наредба №РД-07-2/16.12.2009г., за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с лица изпълняващи функциите на орган по БЗР и лица определени да провеждат инструктаж по БЗР в предприятията и организациите.
От една година е установена връзка и с един от действащите клубове на специалисти по безопасност и здраве при работа, а именно този в град Пловдив. Подготвят се съвместни семинари и участия на колегите от двата клуба, за да може да се обмени опит в прилагането на изискванията по безопасен и здравословен труд в национален мащаб.
Наши колеги участваха в конкурса „Годишни национални награди” за постижения в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд - и през 2010 година.
На 14 декември 2010 г., на церемония в Новотел „Пловдив” в присъствието на министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов бяха връчени наградите, като Трето място в съответните категории зае „Пристанище Леспорт" АД . Наградите бяха връчени от Румяна Михайлова, изпълнителен директор на "Главна инспекция по труда".
На 14 декември 2012 г., отново с помощта на Фондация "ЦБЗР", представители от клуба на специалиста по БЗР – гр. Варна, присъстваха на най-големия форум за годината, а именно отличаването на фирми с добри условия на труд, участвали в конкурса „Годишни национални награди по БЗР за 2012 г.”.
Церемонията се проведе в Новотел София, гр. София, където връчването на отличията се извърши отново от министър Младенов и г-жа Румяна Михайлова.


Мнения на членове на клуба:

Инж. Неделчо Янакиев – Експерт ,,ЗБУТ” в „ИНТЕРКОМ ГРУП” ООД гр. Варна
"Членството в Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна повлия изключително много на професионалното ми развитие.
В продължение на близо 15 години съвместявах няколко длъжности, включително и ,,Отговорник БЗР”. След закриване на предприятието, в което работех, трябваше да избирам по кой път в професионално отношение да продължа да се развивам.
В този наистина труден за мен момент, с помощта на колегите от клуба, с които постоянно съм контактувал през всичките тези години, може би взех едно от най-важните решения в живота си.
А именно да кандидатствам и впоследствие да бъда одобрен за работа като ,,Специалист БЗР” в едно от големите предприятия в регион Варна.
След това дойдоха и резултатите. Техен израз е и призовото място на Националните награди по БЗР през 2010 година, организирани от Фондация ,,Център за безопасност и здраве при работа” и ИА ,,ГИТ”."
Наскоро приех ново предизвикателство – длъжността ,,Експерт ЗБУТ” при друг работодател. С безрезервната подкрепа на всички колеги от Клуба на специалистите по БЗР в гр. Варна имам нужната увереност да продължа професионално да спомагам за опазване на здравето и за безопасността на работещите.
Благодаря Ви колеги !”


Виолета Добрева – Експерт ЗБУТ „Елдоминвест” – Варна:

"С работата на "Клуба на специалиста по безопасност и здраве" към Стопанска камара-Варна се запознах през 2002 година. При възможност присъствам на всички срещи, които се провеждат всеки месец.
Интерес за мен представляват представянето и коментарите по нови нормативни документи и промени в съществуващите, обсъждането на актуални въпроси и споделянето на добри практики по осигуряване на ЗБУТ. Всичко това допринася за обогатяване на нашите знания и изграждането ни на добри специалисти по ЗБУТ.
Благодарим Ви за това, което правите!

Николай Данев – Специалист БЗР,Пристанище „Леспорт“ :

Посещавам срещите на клуба на специалиста по БЗР в гр. Варна вече втора година. За мен като млад специалист от тази област е изключително полезно да се срещам с колегите от другите фирми в града, като по този начин споделяме мнения по различни казуси, черпим опит един от друг и така взаимно се обогатяваме и сме си полезни. Ежемесечните ни срещи спомагат за запознаване с добрите практики в нашата сфера на работа. По този начин изграждаме една общност от съмишленици, в която приятелството също е налице."


инж. Здравка Цачева (ЕРП Златни Пясъци)

"Привет от слънчева Варна

Не помня кога за пръв път посетих сбирка на клуба, било е може би 1998 година, защото оттогава започна моят професионален път на длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Да попаднеш при добри хора и още повече при добри специалисти е шанс, който всеки би желал.
Така през годините вървим заедно, търсим и намираме решения на въпросите и трудностите, с които всеки от нас се среща в професионалния си път. Учим, спорим, градим и издигаме авторитета на специалиста по безопасност и здраве, защото трябва да знаеш и можеш. И всичко това те кара да намираш време за тези срещи /за съжаление веднъж месечно/, където споделяш знания, опит, проблеми, радости и задоволства. Няколко часа сред приятели в работна атмосфера за поддържане в актуалност познанията по нормативната уредба и коментари.
Такива сме в нашия Клуб на специалиста! Имаме време за радост и смях, време да работим и да се веселим, време да живеем и да правим добро, да се стремим към успеха, да не спираме да градим и да дадем от себе си най-доброто на хората! Ще бъдем заедно!"

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама