КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 23.10.2014 г., по време на честването на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, във Велико Търново се проведе работна среща - учредително събрание за официалното създаване на  Клуб на специалистите по безопасност и здраве при работа във Велико Търново.

Учредители на Клуба са:
инж.Николай Спасов - експерт БЗР към ДП "НКЖИ";
инж. Иванка Първанова - инспектор БЗР към "Бритос" ЕООД;
инж. Красимир Кънчев - ръководител служба ЗБУТ и ОС към ПТП - Г. Оряховица,
инж. Даниела Коева - експерт ЗБУТ към Захарни Заводи,
инж. Даринка Петрова - инспектор ЗБР към ССТ - Г. Оряховица в ДП "НКЖИ";
инж. Красимир Калчев - експерт към ЦПО - МК ООД,
инж. Наташа Колева - инспектор към ЦПО към Международен колеж и други.

Единодушното мнение на всички присъстващи на учредителното събрание и гласували положително за създаването на Клуба на специалиста по БЗР - Велико Търново е безспорният факт, че полза от него ще имат всички работещи в сферата на БЗР, но най-голямо влияние ще се окаже върху новоназначените специалисти.
Благодарение на месечните срещи, които са заложени в дневния ред на организацията, те ще имат възможност да дискутират и сверяват позиции и знания по въпроси, а също така и по проблеми, които ги свързани с ежедневната им работа като специалисти по БЗР.
Макар и ново, ръководството на Клуба се надява на подкрепата на експертите от Инспекцията по труда, ОП на ПБЗН, РИОСВ и други, с чиято помощ и консултации ще се допринесе за повишаване на културата и знания на членовете на Клуба.


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама