КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - БЛАГОЕВГРАД

Идеята за създаване на клуба се поражда на едно събиране на Софийския клуб в град Златоград, където като гости са поканени и участници от Благоевград. Ползотворната работа, дейността и атмосферата на самото събрание, разказите на колегите от вече съществуващите клубове в страната, даде кураж за изграждането на „Клуб на специалиста по БЗР” и в град Благоевград, който да обедини специалистите, както от града, така и от региона.
И така на 20.11.2012 година инициативен комитет гласува за официалното създаване на „Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа” - град Благоевград.
На учредителното събрание присъстваха 12 човека, като всички гласуваха „За” учредяването на клуба.
На 05.12.2012 година се провежда и първото събрание на клуба, като за председател е предложен и избран Ивайло Димитров, а за секретар Георги Стойчев. На същия ден се приема и уставът на клуба.
На 14.12.2012 година клубът бе поканен за участие на „Национална среща на клубовете по БЗР” и връчване на „Годишните националните награди по БЗР за 2012 година” в София под егидата на ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама