КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - БУРГАС

От дълго време длъжностните лица, работещи по безопасност и здраве при работа във фирми и организации в град Бургас и региона имаха нужда от форма, под която да се събират и обсъждат успехите и трудностите в работата си, да потърсят заедно най – добрите решения за справяне с проблемите и да почерпят опит от „добрите практики”.
Така на 16.10.2012 година в град Бургас, инициативен комитет в състав – д-р Десислава Братова, Елена Майсторова и Иван Андонов, представители съответно на: ”Авицена – Д” ЕООД, „Лукойл България” ЕООД и „Бултекс 99” ЕООД, провеждат среща, на която се обсъжда идеята за създаване на „Клуб на специалиста по БЗР”- гр. Бургас.
Към настоящия момент в клуба членуват представители на 15 фирми от различни сфери на икономиката – строителство, черна металургия, транспорт, хранителна промишленост, търговия и други.
Основни цели и функции на клуба по БЗР в гр. Бургас са подпомогне на членовете му при изпълнение на служебните им задължения, издигане престижа и авторитета на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, повишаване културата на работното място и осъществяване на полезни контакти, с цел взаимопомощ и съдействие, провеждане на различни форми на обучение, поддържане знанията на специалистите по нормативната уредба по безопасност и здраве при работа.
През декември 2012 година членове от „Клуб на специалиста по БЗР – гр. Бургас”, присъстват на третото връчване на „Годишните национални награди по БЗР – 2012 година”, което се проведе в град София.

Мнения на специалисти от клуба:

Иван Тончев – специалист БЗР в „Пристанище Бургас” ЕАД
„През месец ноември 2012 година бях сред учредителите на „Клуб на специалиста по БЗР”- град Бургас. Поради факта, че всички клубове в страната са обединени от ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА", за мен контактът с останалите членове на клуба носи не само професионална удовлетвореност от обменяните знания и опит, но и чувство на съпричастност и общност с хора, имащи сходни ценностни системи и разбирания за живота.
Като специалист по БЗР моите бъдещи цели са насочени в насока подобряване условията на труд в българските предприятия и издигане качеството на живот на работещите.
Сега, като част от едно цяло мисля, че каузата, която всички защитаваме е по-близка от всякога.
Обединени от Фондацията и общата ни цел, специалистите по БЗР от всички клубове в цялата страна, с подкрепата на институциите и голяма част от работещите, можем да постигнем огромни постижения за подобряване на условията на труд в предприятията, структурата и в страната като цяло.
За мен е голяма чест, да съм част от екипа на „Клуб на специалиста по безопасност и здраве при работа - град Бургас”!”

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама