КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - ПЛЕВЕН

Създаден на 26.07.2012 година от 16 съучредители, ”Клубът на специалиста по БЗР” – град Плевен е един от по-новите в страната.
Това са предимно специалисти от производствените предприятия в град Плевен, които отговарят за безопасните условия на труд на над 5000 работници.
Председател на клуба е г-н Мирослав Димитров – експерт по БЗР във „Ваптех” ЕООД, а заместник председател е инж. Веселина Кирилова – началник отдел БЗР в „Златна панега цимент” АД.
На срещите на клуба се обсъждат различни теми и проблеми, като на една от последните за миналата година, г-жа Веселина Кирилова изнесе презентация на тема: „Добрите практики за безопасна и здравословна работа”.
През месец април 2012 година, с помощта на Фондация „ЦБЗР”, специалисти от клуба присъстваха на 3-дневен семинар обучение, съвместно с клуба от Русе, на основание чл. 28, от Кодекса на труда и чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-07-2/16.12.2009 година, за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с лица изпълняващи функциите на орган по БЗР и лица определени да провеждат инструктаж по БЗР в предприятията и организациите.
Всички членове на клуба се радват от възможността да се запознаят с колегите си от други предприятия и да си помагат и извън редовните срещи на клуба.
На 14-ти декември 2012 година, специалисти от клуба на специалиста по БЗР, град Плевен са официално поканени да присъстват на третото по ред издание на връчването на „Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2012 година”, което се проведе в Новотел София, град София. Организатори на събитието са ИА „ГИТ” и ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”.
В категория предприятия с персонал от 50 до 250 човека, наградата е присъдена на „Златна панега цимент”, гр. Ловеч, представители на „Клуба на специалиста по БЗР”- град Плевен.


Мнения на специалисти от клуба:

Веселина Кирилова – „Златна панега цимент” АД
„Членството в „Клуба на специалиста по безопасност и здраве при работа - град Плевен”, за мен е възможност да се срещна с приятели, с които да обсъдя възникнали в процеса на работа проблеми. На срещите на клуба се обсъждат всички нови промени в законодателството и винаги има какво ново да се научи. Понякога, дори само разговорите с колегите, обменът на опит и "добри практики", ни помага да намерим вярното решение в реални ситуации. И не на последно място, именно тук имам възможността да разширя знанията и контактите си с професионалисти от сферата на безопасността при работа, както от страната, така и от чужбина.”

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама