КЛУБ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - РАЗГРАД

От дълго време длъжностните лица, работещи по безопасност и здраве при работа във фирми и организации в град Разград и региона, имат нужда от форма, под която да се съберат, да обсъдят успехите и трудностите в работата си, да потърсят заедно най-добрите решения за справяне с проблемите и да се почерпи опит от „добрите практики”.
Така, спонтанно и закономерно се оказа, че е назрял моментът, в който тази идея може да се превърне в реалност.
На 31.05.2012 година в град Разград, група от 3-ма човека представляващи тъй наречения „Инициативен комитет” – Красимир Тодоров, Живка Димитрова и Сабина Чолакова, провеждат среща, на която се обсъжда идеята, за създаване на „Клуб на Специалиста по БЗР" – гр. Разград, като в резултат от нея се насрочва дата за провеждане на Учредително събрание, като за тази цел да се канят „Специалисти по безопасност и здраве” от фирми и компании на територията на град Разград и областта.
Основни цели и функции на Клуба, са подпомагане на членовете му при изпълнение на служебните им задължения, издигане престижа и авторитета на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа, повишаване на културата на работното място и осъществяване на полезни контакти, с цел взаимопомощ и съдействие, провеждане на различни форми на обучение, поддържане в актуалност познанията на служителите, по нормативната уредба по безопасност и здраве при работа.
Независимо от краткото си съществуване, част от специалистите от клуба, с безвъзмездната подкрепа на ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”, присъства на няколко обучения по БЗР, а също така е официално поканен да вземе участие в „Годишната национална сбирка на клубовете на специалистите по БЗР” от цялата страна, която се проведе през месец декември в София.
Като най-голямо постижение може би трябва да се представи участието на клуба във връчването на „Третите годишни национални награди по БЗР”, което се състоя на 14.12.2012 година в Новотел София, под ръководството на ИА „ГИТ” и ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА”.

Мнения на специалисти от клуба:

Красимир Тодоров – „Амилум България” ЕАД
„Личната ми воля да участвам в създаването и организирането на дейността на клуба е породена от вътрешното ми убеждение, че бих могъл да бъда полезен с анализирането на проблеми, търсенето на причини и обсъждането и вземане на най-добрите решения за съответния поставен казус от някой колега. Искрено съм щастлив, когато бъде поставен такъв проблем на поредната сбирка и с общи усилия успеем да го „разнищим“ и да достигнем до приемливо решение по поставения проблем. Това носи удовлетворение от добре свършена работа.”

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама