За ФондациятаФондация "Център за безопасност и здраве при работа"

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа", чрез обединяване и подкрепяне дейността на специалистите по безопасност и здраве в изградените клубове в страната, има за цел:
• Да работи за издигане престижа на професията "специалист по безопасност и здраве при работа";
• Да подпомага професионалното израстване и реализиране на членовете на клубовете, както и организиране и активизиране на тяхната дейност, за решаване проблемите в областта на безопасността и здравето при работа;
• Да оказва съдействие за внедряване, развитие и разпространяване на иновации, знания и опит в областта на безопасността и здравето при работа!

Новини

последно актуализиранa на  15.10.2018

Световният ден за достоен труд се отбелязва от 2008 г. по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите, както и синдикатите от цял свят.

Всеки може да провери дали разпознава за какви рискове предупреждават пиктограмите на етикетите

Вижте новия облик на набора от инструменти

Медийната пресконференция се проведе вчера на 26 септември 2018 г. и бе насочена към 34-те медийни партньора на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018-2019

Какво може да се направи за предотвратяване на вредните ефекти на канцерогените на работното място и какви са нововъзникващите въпроси в тази област?

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама