Новини от Клубовете на специалистите по БЗР | Новини за дейности и мероприятия на Фондация "Център за БЗР" |

Новини

последно актуализирани на  20.01.2020

Празненство на клуба на специалиста по БЗР - София

Ноемврийската среща на клуб БЗР- Пловдив се проведе в База за почивка и отдих на КЦМ 2000 груп в местността Копривките.

Посещение на "Палиррия България" ЕАД, гр. Нова Загора с любезното съдействие на инж. Нела Стоева – експерт ЗБУТ

На 27.11.2019г. се състоя редовна месечна среща на специалистите от клуб по БЗР - Русе в заседателната зала на "Бултекс 99"

Среща клуб Стара Загора за м. Ноември

Среща клуб Русе м. Октомври

ФОНДАЦИЯ “ЦЕНТЪР ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА“ СЪВМЕСТНО С „ИНСЕРТ“ ЕООД организират провеждането на „ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ НА ISO 45001:2018 – СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР“

Октомврийска среща на клуба на специалиста по БЗР, гр. Стара Загора.

От 9-ти до 12-ти октомври представители на клубовете на специалистите по БЗР към Фондация „ЦБЗР“ от градовете София, Пловдив, Русе и Горна Оряховица, организирани от нея, посетиха и участваха в 16-та Международна Конференция „Безопасност на работа – приоритет при работа“, която се проведе в хотел „Bellevue – Metropol Lake Resort” до град Охрид, Република Северна Македония.

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ организира обучение на тема: „Скеле“ на 18.11.2019г., което ще се проведе в Конферентен Център „Тракия“, гр. София – www.trakiacenter.com Лектор на семинара ще бъде инж. Ернест Щюлингер работил 14 години до настоящия момент в централата на AUVA Австрия.

Среща на клуб на специалиста по БЗР Пловдив и посещение на рудници Джурково и Дружба, организирано от Лъки инвест АД, гр. Лъки, за отбелязването на Европейската седмица по ЗБР.

Среща на клуб на специалиста по БЗР Пловдив и посещение на рудници Джурково и Дружба, организирано от Лъки инвест АД, гр. Лъки, за отбелязването на Европейската седмица по ЗБР.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама