Новини

последно актуализирани на  11.03.2024

На 29.02.2024г. в зала „Марица“ в конферентен център „Тракия“, се състоя за 14-ти пореден път конкурса "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа". Събитието е организирано от Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с любезната подкрепа на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда“ при Министерството на труда и социалната политика - гр. София.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" има удоволствието да обяви началото на тринадесето издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2022 година.

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” организира провеждането на периодично обучение по безопасност и здраве при работа по Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Имаме удоволствието да обявим началото на дванадесетто издание на традиционния конкурс за добри БЗР практики за България – "Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа" за 2021 година.

През изминалите три седмици проведохме две обучения, една среща на Пловдивският клуб и взехме участие в Денят по безопасност организиран от ЕВН.

Заповедта влиза в сила от 20.08.2021 г.

Курсът на обучение е базов и е много подходящ за начинаещи специалисти по БЗР! Подходящ е и за първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ. В програмата са включени много полезни практически занимания.

Миналата седмица проведохме обучение по безопасност и здраве при работа със служители на „Лъки Инвест“ АД, „Лъки Инвест - Говедарника“ ЕООД, „Лъки Инвест - Джурково“ ЕООД и „Лъки Инвест - ЛОФ“ ЕООД гр.Лъки.

Миналата седмица проведохме обучение по безопасност и здраве при работа в ограничени пространства със служители от Биовет АД гр.Пещера. Обучението се проведе на територията на компанията в гр.Пещера на 14/07/2021г.

Тази седмица проведохме първоначално обучение по безопасност и здраве при работа за членове на КУТ и ГУТ на служители от „Готмар“ ЕООД и „Нова Трейд“ ЕООД гр.Съединение.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама