Новини

последно актуализирани на  27.09.2018

Медийната пресконференция се проведе вчера на 26 септември 2018 г. и бе насочена към 34-те медийни партньора на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ 2018-2019

Какво може да се направи за предотвратяване на вредните ефекти на канцерогените на работното място и какви са нововъзникващите въпроси в тази област?

Около 3000 подрастващи умират всяка година, през 2016 г. повече от 1,1 милиона подрастващи са загубили живота си.

Предложените мерки в следствие на семинара включват изменения на законодателните и регулаторните инструменти, съдебна практика и инициативи на социалните партньори на европейско и национално равнище.

Кампанията #VisionZeroGlobal помага да се разпространи посланието, че всяка злополука, болест и вреда на работното място са предотвратими, ако се предприемат навреме подходящи мерки.

Обнародвана в брой 66 на ДВ от 10.08.2018 г.

Ракът на белите дробове е най-разпространеният рак в световен мащаб и е причината за всеки 1 на 5 смъртни случая.

Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - бенефициент Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама