Новини

последно актуализирани на  30.04.2021

Фондация ЦБЗР проведе периодично обучение по безопасност и здраве при работа в новия конферентен център „Евмолпия“ гр.Пловдив, зала „Марково“.

Остават точно 30 дни до провеждането на IV-та Международна конференция по БЗР 2021

Програма за провеждането на IV-та Международна конференция по БЗР 2021 и линк към онлайн регистрационната форма

Скоро ще побликуваме информация за Програмата на IV-та Международна конференция по БЗР 2021.

Днес проведохме онлайн обучение свързано с отчитането на отпадъците чрез новата електронна система на Национална информационна система за отпадъци(НИСО). Лектор беше Дора Янкова - Еколог към "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД с.Радиново.

За да защитят работниците от мускулно-скелетни заболявания (МСЗ) и да направят работните места безопасни и здравословни за всички, предприятията трябва да вземат предвид разнообразието на работната си сила. Как работодателите могат да гарантират, че техните стратегии за превенция на МСС отчитат измерението на пола, за да защитят всички работници.

Инфографиките представят факти и цифри, с които се изяснява защо е необходимо да се вземе под внимание въпроса относно свързаните с работата МСС. Илюстрирани са основните рискове и ефективните мерки за превенция.

Международната Организация на Труда (МОТ) обяви темата на тазгодишният Световен ден по безопасност и здраве при работа: Предвиждайте, подготвяйте се и реагирайте на кризата - ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА В УСТОЙЧИВИ БЗР СИСТЕМИ

Официалната церемония по връчване на наградите се проведе на 11.03.2021 г. Конферентен ценътр ЕВМОЛПИЯ гр. Пловдив

Отминаха 23 години в търсене на най-добрият начин взаимно да сме си полезни и най-правилния път да стигнем до хората, да променим мисленето и поведението в българските предприятия по отношение на безопасните и здравословни условия на труд.

Остават 100 дни до IV-та Международна конференция по БЗР 2021

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама