Новини

последно актуализирани на  04.04.2018

За месец трябва да бъдат подадени почти 90% от декларациите!

В ново практическо проучване във връзка с OiRA (онлайн интерактивна оценка на риска) като ключови фактори за успешното разработване и прилагане на инструментите във френския сектор на автомобилния транспорт и ресторантьорството са изведени партньорствата, ясната комуникация и стимулирането.

Новите правила на ЕС за гарантиране на по-добра защита на командированите работници и лоялна конкуренция за дружествата се одобряват неофициално от Европейския парламент и Съвета.

Известно е, че биологичните агенти причиняват здравословни проблеми. Според проучването за европейските условия за работа през 2015 г. нарастващата част от европейските работници са изложени на инфекциозни агенти на работното място.

Съгласно предварително утвърдения график, първото от общо четирите тридневни обучения, организирани от Фондация "Център за БЗР" за 2018 г., се проведе в периода от 22-ри до 24-ти март в красивия Етнографски ареален комплекс "Златоград".

Директорът на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа г-жа Криста Седлачек използва посещението си в София на 22.03.2018 г. като гост на конференцията "Бъдещето на труда – подход, основан на жизнения цикъл", проведена в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, за да посети ИА "Главна инспекция по труда".

Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров при откриването на неформалното заседание на Комитетът по заетостта към Съвета на ЕС, което се провежда в периода 22 и 23 март в София.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров се срещна с директора на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа (EU OSHA) д-р Криста Седлачек. Основна тема на разговорите бяха безопасните и здравословни условия на труд.

EU-OSHA търси да събере обратна информация относно своите дейности и постигнати резултати се цел повишаване на значимостта на своята работа в бъдеще. Можете да ни помогнете в това начинание, като попълните този кратък въпросник, който ще ви отнеме не повече от 15 минути.

Във връзка с официалната визита на д-р Криста Седлачек, директор на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU OSHA), днес 21 март, в зала № 2 на Министерството на труда и социалната политика град София, се проведе конференция, участие в която взеха и официални представители на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“.

На 12 март 2018 г. ISO 45001 стартира в световен мащаб. Това е първият глобално разработен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността.

EU-OSHA кани европейски и международни предприятия и организации да станат официални партньори в кампанията й за 2018-19 г. - Здравословни работни места за управление на опасни вещества.

Румънската конференция по безопасност и здраве при работа - 2018 ще се проведе на 22 март в Букурещ. Събитието предоставя платформа за обмен на най-добри практики в областта на здравето и предотвратяването на злополуки в рамките на фирмите.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама