Новини

последно актуализирани на  20.03.2018

За да бъде отбелязан Световният ден на правата на потребителите и за да повиши информираността сред потребителите относно ползите и рисковете от химикали в ежедневието им, Европейската агенция по химикалите (ECHA) стартира уебсайта "Химикалите в нашия живот".

ИА ГИТ разработи информационен видеоклип във връзка с изпълнението на заключителните дейности по проект "България и Норвегия: Партньорство за достоен труд"

Почти 196 000 бр. са установените нарушения общо във всички икономически дейности през миналата година.

Днес - понеделник 12 март е "знаменателен ден" в областта на безопасните и здравословни условия на труд, заради пускането на стандарта ISO 45001.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама