Новини

последно актуализирани на  07.04.2017

Решение на Съда на ЕС за неспазване от България на нормите за качество на атмосферния въздух!

Научете повече за кампанията на МОТ на: http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

Всеки трети акт за спиране на необезопасено работно място и оборудване е при строително-монтажни работи

Проверете резултатите!

Дейностите и целите на проект BG05M9OP001-3.009 "Контрол на командированите лица" бяха представени на пресконференция пред медии и социални партньори

EU-OSHA, заедно с бюро на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (СОТ), получиха наградата за Европейска омбудсман за добро управление.

На 60-тата годишнина на ЕС да честваме общата си ангажираност за по-безопасни и по-здравословни работни места в Европа

НЯМА ВРЕМЕ ЗА ГУБЕНЕ!

Обмен на добри практики в областта на БЗР — проява на партньорите на кампанията "Здравословни работни места"

До 2 май е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2016 година за състоянието на условията на труд във фирмите.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама