Новини

последно актуализирани на  23.01.2017

На 23 януари 2017 г. Европейската комисия ще организира конференция във връзка с европейския стълб на социалните права, с която ще се отбележи заключителният етап от обществената консултация, стартирана през март миналата година и ще се определят бъдещи насоки за стълба.

Годината донесе голям успех за кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ и е жизнено важно импулсът да бъде запазен и през следващата година. Организаторите на кампанията вярват, че най-вълнуващите събития, планирани за 2017 ще достигнат до много повече хора, които проявяват интерес и биха желали да участват.

Изискванията към работните места при тежки условия са подробно описани в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

За новата 2017-та година със заповед на министъра на труда и социалната политика Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) бе допълнена с цели 16 нови професии, на които работодателите биха могли да назначават работници.

Планирането за следващата кампания, организирана от Европейската агенция по БЗР за 2018 - 2019 г. е вече в ход.

Обединението прави силата! Да подкрепим и помогнем на пострадалите!

45-те агенции на ЕС и съвместните предприятия имат огромен принос за икономическото и политическо развитие на Европейския съюз, съгласно две нови проучвания, представени днес (06.12.2016 г.) по време на Форума на агенциите на ЕС на Европейския Парламент.

Превод на статията, публикувана за официалното откриване на кампанията "Няма време за губене" на уебсайта на Институцията по безопасност и здраве при работа на Великобритания (IOSH)

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама