Новини

последно актуализирани на  01.02.2016

Как се променя работата? Какво означава това конкретно за осигуряването на безопасност и здраве при работа (БЗР)? За да отговорим на тези въпроси, по време на 4-та Международна конференция ще бъдат разгледани петте топ тенденции и стратегии в БЗР.

На 27.01.2016 г. в зала "Струма" на Конферентен център "Тракия", гр. София, се проведе обучение под надслов "Осигуряване на безопасност на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. Оценка на риска на използваното оборудване и работното място. Практическо прилагане на добри практики и решения".

Работодателите са длъжни да съобразят условията на труд с ниските температури.

Темата има за цел предоставяне на информация за действащата нормативна уредба уреждаща правата, задълженията и отговорностите на участниците в трудовия процес, както и конкретните права, задължения и отговорности на работодателите и работещите.

На 20.01.2016 г. в Конферентен център"Тракия", гр. София се състоя обучение на тема "Европейски стандарти за ЛПС и РО". Това бе първото от обученията, които Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" организира през 2016 г., което предизвика огромен интерес сред специалистите по БЗР в страната.

Нейонизиращите лъчения са универсални фактори на средата на обитаване на човека, а в работната среда всяка технология използва източници на електромагнитни или оптични лъчения, които могат да имат неблагоприятно действие върху работещите.

В заявлението за участие за категория Инвестиции е допусната техническа грешка! В условието: "Доколко инвестициите са индивидуални или общи и какъв е процентният им размер, спрямо общите разходи за 2014 година?" трябва да бъде за 2015 г. - така, както е записано и в условията за кандидатстване! Документът вече е поправен и може да бъде изтеглен с коректно съдържание.

С цел да въведе децата от началното училище в темите за безопасност и здраве при работа, Напо за учители е онлайн инструмент за изнасяне на образователни, но същевременно забавни уроци с богато въображение с помощта на филмите за Напо.

Осигуряване на безопасност на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера. Оценка на риска на използваното оборудване и работното място. Практическо прилагане на добри практики и решения.

Обучението цели да запознае участниците с видовете лични предпазни средства, нормите, регулиращи производството, продажбата, използването, съхранението и поддръжката им, както демонстрации на практическата им употреба. Ще бъде представени и няколко иновативни продукта, които освен осигуряването на необходимата защита, предлагат и максимален комфорт за работа.

Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве в сектора на зеленото строителство.

От 1 януари 2016 г., Холандия поема председателството на Съвета на ЕС от Люксембург. Холандското председателство ще бъде първия мандат на нов тройното председателство, в това число и Словакия и Малта.

ISO 45001 ще бъде първият международно съгласуван стандарт за управленческите системи по безопасност и здраве, който да се прилага в организациите по света.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама