Новини

последно актуализирани на  03.09.2015

Представяне на резултатите от проект BG051PO001 - 6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Националната сигурност и здравно законодателство в държавите-членки се урежда от европейското законодателство, като това включва правно обвързващи директивите на ЕС, необвързващи насоки на ЕС имащи за цел да улеснят прилагането на директивите и стандартите на ЕС.

Електричеството е позната и съществена част от нашето ежедневие, но електроенергията може да нарани или дори да убие хора, както и да причини щети, ако човек не внимава с нея.

Всяка година 19 август се отбелязва от международната общност като Световен ден на хуманитарната помощ

Възстановява се и изискването микро и малките фирми да утвърждават Правилник за вътрешния трудов ред.

Уважаеми колеги, Остава точно един месец до началото на организираното от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" обучение за първа долекарска помощ, организирано съвместно с Български червен кръст!!!

Какво правите, за да сте здрави?

По повод Международния ден на младежта, генералният директор на МОТ - г-н Гай Райдър дава специално изявление, част от което ние бихме искали да споделим с Вас:

"21 милиона от най-уязвимите работници са били подмамени и в капана да се трудят принудително. Не можем да спрем, докато всеки един от тях не получи правото да превърне принудителния труд в достоен такъв"

Независимо дали ще работите или просто Ви се налага да сте на открито през летния сезон, когато термометрите показват изключително високи стойности, в резултат от прекомерното излагане на слънце и екстремни температури вие сте изложени на по-голям риск за Вашето здраве.

Умората е физическото и умствено увреждане, предизвикано от недостатъчната почивка в продължение на период от време.

Ръководството на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” представя на Вашето внимание оферта за провеждане на обучение на основание на чл. 26, ал. 2 от ЗЗБУТ, във връзка с чл. 2 (1), чл. 6 (1) т. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № РД-07-2 и чл.7 от НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

Безопасната употреба на химически вещества на работното място е от съществено значение за вашето здраве и благополучие.

Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" организира обучение по първа и долекарска помощ под надслов: "Мисия: Моят живот!"

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама