Новини

последно актуализирани на  05.01.2016

На 10-ти и 11-ти юни 2016 г. в Сърбия ще се проведе XI-та Международна конференция "Управление и безопасност" (M&S 2016), като водеща тема на мероприятието ще бъде "Устойчиво развитие и безопасност - Модерни управленчески концепции и безопасност". Официални езици на конференцията: английски и сръбски.

В спортния сектор се наблюдава много високо равнище на трудовите злополуки. Цялостната оценка на риска представлява първата стъпка към подходящо управление на риска, защита на служителите и подобряване на положението.

Обратното боене започна!

С цел проучване мнението и предложенията на БЗР специалистите в България, както и на всички заети лица, работещи в сферата на ЗБУТ, Фондация "Център за безопасност и здраве при работа” официално публикува онлайн анкета на тема:

Представители на 50 държави от Европа и Азия обсъждат в София младежката заетост, устойчивото социално развитие, достойния труд и социалната закрила

Фондация “Център за безопасност и здраве при работа” има честта и удоволствието да обяви конкурса за детска рисунка “Деца помагат на деца”.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама