Новини

последно актуализирани на  18.11.2015

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) закри своята двугодишна кампания под надслов: "Здравословни работни места - Управлявай стреса!".

Изданието на конкурса Европейска награда за 2015 г. за постижения в областта на публичната администрация (EPSA) избра проекта за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA) на EU-OSHA да получи "Сертификат за най-добра практика" в категорията Европейски съюз.

НАПО е героят в поредицата анимационни филми, представящ важни теми в областта на безопасността и здравето при работа и на превенцията на риска по запомнящ се, весел начин, който провокира дискусия.

На официална среща на високо равнище на 3-ти ноември 2015 г. в Билбао, Испания, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA) закри своята двугодишна кампания под надслов: "Здравословни работни места - Управлявай стреса!".

Karen McDonnell, която е 49-ият президент на институцията, е била член на институцията повече от 25 години.

В периода 29-31.10.2015 г., група от специалисти по безопасност и здраве при работа, организирана от Фондация "Център за БЗР", взе официално участие в провелата се в Охрид, Македония, конференция под надслов "OSH BON TON" (БЗР етикет).

Днес 27-ми октомври 2015 г. в Гранд Хотел София, зала "Триадица" № 2 се провежда заключителната пресконференция за представяне на резултатите по проект BG051P0001-6.1.06 "Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Днес 23.10.2015 г., по повод отбелязването на Европейската седмица по Безопасност и здраве при работа, в Белград, Сърбия се провежда конференция на тема "Размяна на добри практики - Намаляване на трудовите злополуки".

По данни от инспекционната дейност на ИА "Главна инспекция по труда" през последните 9 месеца са били установени над 170 600 нарушения на трудовото законодателство в почти 32 000 проверени предприятия.

От 19-ти до 23-ти октомври Европа отбелязва Европейската седмица по безопасност и здраве при работа!

Последна възможност за записване!

На 16-ти и 17-ти октомври 2015 г. в конферентната зала на КТ "Подкрепа" в гр. София се проведе 29-тото заседание на ENSHPO.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама