Новини

последно актуализирани на  18.12.2014

Европейската агенция по безопасност и здраве при работа разработи ново електронно ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове, което е налично в различни национални версии. В него се предоставя информация за стреса на работното място и психосоциалните рискове с цел насърчаване на осведомеността, разбирането и управлението на тези проблеми на работното място.

През месец януари 2015 година ще се проведе петото издание на традиционния конкурс „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа – 2014 година”, организиран от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" и провеждан с любезнaта подкрепа на ИА „Главна инспекция по труда”.

На 3-ти Декември 2014 г. във Велико Търново се състоя среща на членовете на най-новия Клуб на специалиста по безопасност при работа, учреден в града. Основен предмет на срещата беше определянето на ръководство и управителен съвет на Клуба.

Главна инспекция по труда стартира на сайта си нова рубрика „Тежки злополуки – причини и нарушения”, която потребителите могат да открият в секцията „За работодатели и работници”.

На 28-ми Ноември, по случай предстоящите Коледни и Новогодишни празници, специалистите от Клуба в град Пловдив ще се съберат в ресторант "Руски клуб".

Всички служители, било те мъже или жени, печелят, когато различията между половете бъдат разпознати и включени в БЗР. Бизнесът печели, когато има по-здрава и по-продуктивна работна сила.

На 14 ноември 2014 г. в Брюксел се проведе заключителен семинар по проект: „Изготвяне на наръчник за безопасна работа с азбест”. Участие в срещата взеха представители на 17 страни от Европа, а също така и официални гости от Европейската комисия.

ЕU-OSHA публикува доклад за състоянието на настоящите и нововъзникващите проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа, в сектора на здравеопазването със специално ударение върху грижите в общински центрове и при домашни условия.

Филмът представя нетрадиционен поглед върху една несигурна трудова дейност между бедността и самоопределянето.

От 1-ви ноември 2014 г. е в сила Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, обнародвана в бр. 63 на Държавен вестник от 1 август 2014 г. С нея се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата...

EU-OSHA представя своята многогодишна стратегическа програма 2014-2020, основаваща се на шест приоритетни области:

По време на посещението в Македония по повод честването на Европейската седмица по БЗР, бяха проведени и поредица работни срещи между управителя на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” – г-н Люпчо Кочовски и експерти от Международни БЗР организации

По време на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, официален представител на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” в лицето на г-н Люпчо Кочовски взе участие в провежданата в Македония Конференция по повод събитието.

На 22-ри Октомври 2014 г. по време на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, Фондация "Център за БЗР", съвместно с управата на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС - ГЪЛЪБОВО", организираха мероприятие на ТЕЦ-а на тема: "Споделяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ - по безопасност при работа".

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама