Новини

последно актуализирани на  18.11.2014

На 14 ноември 2014 г. в Брюксел се проведе заключителен семинар по проект: „Изготвяне на наръчник за безопасна работа с азбест”. Участие в срещата взеха представители на 17 страни от Европа, а също така и официални гости от Европейската комисия.

ЕU-OSHA публикува доклад за състоянието на настоящите и нововъзникващите проблеми, свързани с безопасността и здравето при работа, в сектора на здравеопазването със специално ударение върху грижите в общински центрове и при домашни условия.

Филмът представя нетрадиционен поглед върху една несигурна трудова дейност между бедността и самоопределянето.

От 1-ви ноември 2014 г. е в сила Наредбата за минималните изисквания на микроклимата на работните места, обнародвана в бр. 63 на Държавен вестник от 1 август 2014 г. С нея се определят минимални и максимални норми за параметрите на микроклимата...

EU-OSHA представя своята многогодишна стратегическа програма 2014-2020, основаваща се на шест приоритетни области:

По време на посещението в Македония по повод честването на Европейската седмица по БЗР, бяха проведени и поредица работни срещи между управителя на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” – г-н Люпчо Кочовски и експерти от Международни БЗР организации

По време на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, официален представител на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа” в лицето на г-н Люпчо Кочовски взе участие в провежданата в Македония Конференция по повод събитието.

На 22-ри Октомври 2014 г. по време на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, Фондация "Център за БЗР", съвместно с управата на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС - ГЪЛЪБОВО", организираха мероприятие на ТЕЦ-а на тема: "Споделяне на ДОБРИ ПРАКТИКИ - по безопасност при работа".

Днес 22-ри Октомври в град Пловдив се проведе официалната церемония по откриване възпоменателен символ в памет на загиналите при трудови злополуки в страната.

На 21.10.2014 г. в град София - "Гранд хотел София" се проведе Национална конференция - "Здравословни работни места - Управлявай стреса!"

Кой всъщност е НАПО? Запознайте се с анимационния герой представящ работата на обикновенния служител по един забавен и комичен начин, насочвайки вниманието ни към опасностите и рисковете, свързани с нея.

В периода от 20-ти до 24-ти Октомври 2014 година, отбелязваме Европейската седмица по безопасност и здраве при работа, която тази година ще се проведе под мотото: "Здравословни работни места — управлявай стреса!"

По време на Междунарoдния технически панаир в град Пловдив се проведе кратка рабoтна среща между г-жа Петя Гьорева - Председател на Асоциация към службите по трудова медицина и г-н Люпчо Кочовски - Управител на Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама