Новини

последно актуализирани на  01.09.2014

От 1-ви Септември 2014 година, към управителния съвет на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" се присъединява и г-н Люпчо Кочовски. Той ще заема длъжността УПРАВИТЕЛ на Фондацията, като ще се занимава с разширяване на дейността й, както на територията на страната, така и на международно равнище.

Ето, че XX Световен конгрес по БЗР 2014, провеждащ се във Франкфурт, Германия завърши! Информация и материали от него, можете да следите на нашата интернет страница, а също така и на страницата ни във Фейсбук. Домакин на следващия XXI Световен конгрес по БЗР ще бъде Сингапур!

Международен медиен фестивал за превенция - Франкфурт 2014 - ПОБЕДИТЕЛИ

"Високо иновативен, високо интерактивен и силно вдъхновяващ"

Обратно към здравословното

Г-н Владимир Глухов - п-л на УС на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" и г-н Мирослав Славов - координатор на Фондацията, взеха участие в провеждането на кръгла маса на тема: Приоритетни въпроси на Балканите, организирана от European Bank for Reconstruction and Development. Срещата се проведе по време на Световния конгрес по БЗР 2014, Франкфурт (Майн) - Германия. Участие в дискусията взеха представители на IOSH и на други балкански неправителствени организации от областта на безопасността и здраве при работа.

Гъвкава работа е най-добрият лост срещу стреса

"Визия нула трябва да се превърне в реалност!"

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) отправя покана за номинации за 12‑те Европейски награди за добри практики в областта на безопасността и здравето при работа. Като част от кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2014—2015 г. с наградите ще бъдат отличени предприятия и организации със значителен и новаторски принос за управлението на стреса и психосоциалните рискове на работното място.

OiRA означава онлайн интерактивна оценка на риска. Това е уеб базиран инструмент, чрез който могат да се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място.

През Април 2014 г., Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) стартира 12-тото издание на Европейските награди за добри практики в областта на безопасността и здравето при работа.

В периода 24-27 Август 2014 година група от дванадесет специалисти по безопасност и здраве при работа, в това число представители на Фондация Цeнтър за БЗР, ТУ - Габрово, както и представители на Клубовете на специалистите по БЗР от страната, ще посетят Световния конгрес по БЗР.

ХХ Световен конгрес по безопасност и здраве при работа 2014: Глобален форум за превенция, ще се проведе в периода 24.–27.08.2014 г. във Франкфурт – Германия. Организатори на събитието са Международната организация на труда (МОТ), Международната асоциация по социално осигуряване (ISSA) и Германското социално осигуряване срещу злополуки (DGUV).

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама