Новини

последно актуализирани на  23.10.2013

В рамките на Европейската седмица за безопасност при работа – 2013, на 22.10.2013 г. в х-л „Шератон”, София се проведе национална конференция под наслов: „ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА. ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА!”

В рамките на Европейската седмица по БЗР - 2013 г. се подписа официалното споразумение за сътрудничество между Фондация "Център за безопасност и здраве при работа" и ТУ-Габрово. Част от програмата включваше и посещение на университета от "Клуба на специалистите по БЗР" - Пловдив, с цел запознаване с възможностите за следдипломна квалификация,

В периода 14-18 октомври 2013 г. Комитетът на старшите инспектори по труда (SLIC) ще оцени системата за Инспектиране по труда в България. Представители на SLIC пристигнаха на посещение в София да направят преглед на прилагането и изпълнението директивите на ЕС относно здравословните и безопасни условия на труд в България.

По случай европейската седмица по безопасност и здраве при работа, Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”, съвместно с Клуб на специалиста по БЗР – Пловдив организират посещение в Техническия Университет - Габрово на 18 и 19 октомври 2013 година. Целта на визитата е възможността за информиране с условията за провеждане на магистратури и следдипломни квалификации по БЗР.

Поредният семинар, който организира Главна инспекция по труда по проект: BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве при работа” е за работещите от икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство”. Семинарите се провеждат в гр. Банско, „Гранд хотел Банско” /бивш Флоримонт”/ на:

Тежката авария в рудник „Ораново”, довела до четирима загинали, стана повод инспектори от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” да проверят състоянието на мините в страната и по-конкретно дали са осигурени здравословни и безопасни условия на труд в предприятията.

През новата учебна 2013 – 2014 година екипът на Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”, с подкрепата на Института за трудова безопасност и здраве към Обединено кралство Британия (IOSH – UK) стартира програма за обучения по безопасност и здраве и повишаване на нивото на информираност на деца в три възрастови групи (от 1 – 4 клас; 5 – 8 клас и от 9 – 12 клас).

Втората част от безплатните обучителни семинари, организирани и провеждани от ИА ”Главна инспекция по труда” тема: „Разработване и въвеждане на модулите на Системите за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа“. Предстоящите обучителни семинари ще се провеждат в хотел "Рига" - град Русе

ИА ”Главна инспекция по труда” провежда безплатни семинари за провеждане на обучение на тема: „Разработване и въвеждане на модулите на Системите за управление на дейностите по безопасност и здраве при работа“.

С дълбока сръб Ви съобщаваме, че след дълго боледуване на 7-ми Юли почина нашата уважавана колежка и приятелка - г-жа Боряна Барбукова - гл.експ. в "Център за международна информация по безопасност и трудова медицина" при "Международната организация на труда". Тя ще остане завинаги в сърцата ни! ПОЧИВАЙ В МИР! от целия екип на Фондация "Център за безопасност и здраве при работа!

В периода 06.06. - 08.06.2013 г. се проведе и последният, от групата годишни обучителни семинари, организирани от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа". На него присъстваха членовете на клубовете от Стара Загора, Шумен и Разград.

От 16-ти до 18-ти Май 2013 година в Златоград се проведе петият от редица семинар - обучения, на основание чл. 26 ал. 2 и чл. 30 от ЗЗБУТ;

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама