Нововъзникващите рискове - да действаме днес, за да имаме безопасни и здравословни работни места в бъдеще

последно актуализиранa на 26.07.2017

За да научите повече за работата в тази важна област, посетете раздела за нововъзникващите рискове на уебсайта на ЕU-OSHA. Новите и нововъзникващите рискове - причинени например от нови форми на работа или от иновативни работни процеси - се прогнозират и анализират от нашия Европейски център за наблюдение на риска.

Сред разгледаните теми са: безопасност и здраве на работещите на екологични работни места, управление на наноматериалите на работното място и нови тенденции в ИКТ и цифровизация на работата.

Прогнозните проекти разглеждат бъдещето на труда и това как промените ще засегнат безопасността и здравето. Извършените вследствие на тях изследвания могат да помогнат на експертите и на авторите на политики да намерят начини да гарантират бъдеще с по-малко опасности и без здравословни проблеми за работещите в Европа.

В раздела са включени също документи за обсъждане с експерти по теми като краудсорсинг, роботика, допингови средства, триизмерен печат и технологии за наблюдение.

Посетете раздела за нововъзникващите рискове на уебсайта 

Източник на материала: EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама