Подкрепа за Европейския стълб на социалните права с проекта "По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст"

последно актуализиранa на 03.08.2017

Защитата на интересите на всички работещи, независимо от възрастта, е особено важна в контекста на Европейския стълб на социалните права, чиято цел е предоставянето на права като равни възможности и справедливи условия на труд. Един от неговите 20 принципа е например: "Работниците имат право на работна среда, приспособена към техните професионални нужди и която им дава възможност да удължат участието си на пазара на труда."

По искане на Европейския парламент, EU-OSHA направи 3-годишно проучване на начините за подобряване на безопасността и здравето на работното място, отчитайки предизвикателствата във връзка със застаряващата работна сила. Можете да намерите редица публикации, изготвени като част от проекта, както и лесен за ползване инструмент за визуализиране на данни.

Проучете резултатите от проекта: "По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст"

Научете повече за Европейския стълб на социалните права  

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама