12 август - Международен ден на младежта - 2017

последно актуализиранa на 11.08.2017

Международният ден на младежта, честван всяка година на 12 август, е посветен на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора в целия свят.

Групата на младежите на възраст от 18 до 24 години са особено уязвими към опасностите на работното място, като с делът на несмъртоносни наранявания е с 40 % по-висок в сравнение с по-възрастните работници във всички сектори.

ЕU-OSHA е пряко ангажирана с предприемане действия за преодоляване на този проблем и и в подкрепа на това посветява кампанията си за 2016 - 2017 г. на темата за здравословните работни места за всички възрасти.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама