Ръководства за добри практики в селското стопанство и риболовните дейности - вече на разположение!

последно актуализиранa на 17.08.2017

Две изчерпателни ръководства за добрите практики по отрасли в областта на безопасните и здравословни условия на труд са вече на разположение за изтегляне от мрежата на над 20 езика. Публикувани от Европейската комисия, те обхващат селското стопанство, животновъдството, овощарството и горската промишленост, както и малките риболовни морски съдове (които съставляват до 80% от риболовната флотилия на ЕС). Наситени с примери за добри практики за предотвратяване на риска, изучаване на казуси от реалния живот и практически ресурси, това са отлични ръководства за това как да предпазим от увреждане работниците в тези отрасли. Ръководствата са удобно за ползване от потребителите пособие що се отнася до справки с глосари, илюстрации и диаграми.

Изтеглете ръководствата за добри практики:
Защита на здравето и безопасността на работещите в селското стопанство, животновъдството, овощарството и горската промишленост

Европейско ръководство за предотвратяване на риска за малките риболовни морски съдове 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама