Европейската агенция за безопасност и здраве при работа: Какво прави тя!

последно актуализиранa на 23.08.2017

От създаването ѝ през 1994 г., мисията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е да се бори работните места да бъдат по-безопасни и по-здравословни и в резултат на това - и по-продуктивни. EU-OSHA повишава нивото на осведоменост по въпросите за безопасността и здравето при работа и за значението на доброто управление на рисковете на работното място. Агенцията работи с партньори от цяла Европа за разпространението на актуална информация, добри практики и практически инструменти.

Интересувате ли се да научите повече за дейностите на EU-OSHA?

Прочетете тяхната листовка

Разгледайте брошурата на организацията 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама