Според новите глобални прогнози себестойността на трудовите злополуки и професионалните заболявания в ЕС е 476 млрд евро годишно

последно актуализиранa на 04.09.2017

Икономическите аргументи в полза на безопасността и здравето при работа никога не са били по-ясни. Новите прогнози от проекта относно разходите и ползите от БЗР сочат, че себестойността на трудовите злополуки и професионалните заболявания в ЕС е приблизително 476 млрд. евро годишно. Само разходите за свързаните с работата ракови заболявания възлизат на 119,5 млрд. евро.

Чрез проекта и в сътрудничество с Международната организация на труда и с други партньори EU-OSHA разработва модел за определяне на приблизителните икономически разходи за неефективни или несъществуващи мерки за БЗР. Този модел позволява всеобхватно измерване на произтичащата за обществото тежест, а резултатите ще помогнат на авторите на политики да разберат по-добре икономическото въздействие на лошите условия на безопасност и здраве при работа.

На XXI-ия Световен конгрес по безопасност и здраве при работа, който ще се проведе в Сингапур, ще бъдат представени последните заключения от проекта, както и интерактивен инструмент за визуализиране на достъпните данни.

Прочетете съобщението за пресата

Достъп до инструмента за визуализиране на данни

Научете повече за икономическите ползи от добрите практики в областта на БЗР 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама