Септемврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Пловдив, 2017

последно актуализиранa на 28.09.2017

на 28-ми септември 2017 г.  в залата на фирма "Бултекс 99" ЕООД, град Пловдив, се проведе първата есенна работна среща, участие в която взеха членовете на Клуб Пловдив.

Дневният ред на срещата включваше:

1. Представяне дейността на БЧК – Пловдив и евентуалните възможности за съвместна работа.

2. Ръчна работа с тежести, нормативни изисквания, оценка на риска, добри практики.

3. Коментар по Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (обн., ДВ, бр. 64 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.)

4. Други организационни въпроси, свързани с дейността на клуба. 

Благодарим на всички уважили събитието!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама