Екипи на ИА ГИТ участваха в проверки в Норвегия с инспектори по труда на Кралството

последно актуализиранa на 19.10.2017

В периода 9-13 октомври 2017 г. екип от инспектори по труда на ИА ГИТ посети Кралство Норвегия във връзка с изпълнението на Дейност 1.3 по подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG 01-UF-03/07.07.17. между ИА "Главна инспекция по труда" и Централното координационно звено към Министерски съвет за изпълнението на проект "България и Норвегия: Партньорство за достоен труд". Проектът е финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

Идеята на посещението бе да се извършат съвместни проверки с колегите от Инспекцията по труда на Кралство Норвегия, с цел да се обменят добри практики и опит, както и да се откроят дейностите на двете Инспекции, в които имат общи проблеми и предизвикателства.

Българските инспектори по труда бяха разделени в два екипа. Проверки бяха извършени в секторите строителство (строителство на тунели под морето и жилищни сгради) и селско стопанство. Домакините представиха методи за борба с недекларирания труд в Норвегия, презентираха и добрите практики от дейността на норвежката Инспекция по труда при извършване на контролната дейност.

Инспекторите по труда в Кралството нямат правомощия да налагат санкции на работодателите. При тежки нарушения на законодателството се обуславят престъпления и се сигнализира полицията, която спира дейността на некоректния работодател и налага санкция. При проверките се акцентира на интервюта с работниците и оглед на работните места и работната среда. Правят се и повече снимки на работните места, с цел след това да бъдат доказани по-лесно установените нарушения по здравословни и безопасни условия на труд.

Българските инспектори по труда са впечатлени от тясното сътрудничество на норвежките колеги с други служби (полиция, данъчна служба, пожарна, норвежка служба по труда и благосъстоянието). Вследствие на това сътрудничество се сформират постоянни работни екипи, които извършват съвместни проверки. Част от българските инспектори по труда посетиха такъв център в гр. Тонсберг. Поддържането на постоянни междуинституционални екипи води до по-висока ефективност и доверие между членовете на групата. 

Източник на материала: ИА ГИТ

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама