Ноемврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР - Велико Търново

последно актуализиранa на 06.11.2017

На 03.11.2017 год. се проведе среща на Клуб БЗР Велико Търново. 

Срещата бе открита от инж. Николай Спасов, който с кратка презентация припомни историята на клуба и и участията на негови представители  в мероприятията организирани от ФЦБЗР.

Темата на мероприятието бе посветена на третата годишнина на клуба, а като гостуващи лектори бяха поканени доктор Светла Савчева и доц. Петър Петров от Технически университет Габрово. Те представиха интересните теми за стреса на работното място и вредното влияние на електромагнитните полета.

Участие в срещата взеха и гости от Клуб Русе, както и БЗР специалисти, които все още не са членове на клуба, но проявяват интерес, към дейността на организацията.

Поканата за срещата бе приета и от длъжностни лица по БЗР от поделенията на ДП НКЖИ в региона, фирма "Валда" и БЗР специалиста на детска ясла "Мечо пух" - гр. Велико Търново.

След приключване на лекциите празника на клуба бе отбелязан с разрязването на торта, което бе озвучено с гръм от шампанско.

Клубът на специалиста по БЗР - Велико Търново благодари на лекторите, гостите и членовете на клуба за отделеното време и уважението!

КЪМ ГАЛЕРИЯТА!

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама