Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2017 г. достига рекордна аудитория в цяла Европа!

последно актуализиранa на 06.11.2017

По време на кампанията "Здравословни работни места за всички възрасти" националните центрове на EU-OSHA, официалните партньори на кампанията и медийните партньори активно подкрепиха кампанията. Тази подкрепа продължи по време на Европейската седмица, като много от партньорите проведоха събития, посветени на кампанията и нейните теми. Много от тях бяха популяризирани чрез специална страница във Facebook или компилирани на страницата Storify на EU-OSHA.

Много национални фокусни центрове (Дания, Унгария, Литва и Кипър) проведоха заключителни конференции, за да обсъдят резултатите от кампанията. Други решиха да се съсредоточат върху по-конкретни теми, като например в Германия, където се проведе среща за повишаване на информираността и насърчаване дебатът за около въпросите за увеличаване на натовареността и нарастващата скорост и автоматизация на работното място.

В Норвегия националният фокусен център направи онлайн предавания за безопасността и здравето на работното място в индустриалния сектор. Участниците научиха как да осигурят добро обучение за намаляване на заболяванията, злополуките и нараняванията на работното място. Поставен бе и фокус върху личното и професионалното развитие, за да се подтикнат служителите да останат в работата възможно най-дълго. IOSH, официалният партньор на кампанията на EU-OSHA в Обединеното кралство, проведе и уеб-семинар, за да обсъди кампанията и да помогне на участниците да развият разбирането си за застаряващата работна сила.

Проведени бяха и семинари, включително в Испания, където сред повече от 40 кампании се разпространиха в цялата страна, Националният институт за безопасност, здраве и благополучие на работното място (INSSBT) изтъкна въздействието на дигиталната революция, която се случва, особено по отношение на на новите форми на заетост в Европа и новите начини за организиране на работата. По-специално семинарът разясни как компаниите могат да се възползват от тази цифрова революция и да използват новите технологии в контекста на застаряващата работна сила. Италианският медиен партньор Safety Focus проведе и семинар с фокус върху техниките на спортните кабинети, предназначени да подобрят здравето на работниците и да насърчат безопасни работни стилове. Вижте всички събития в кампанията тук.

Много компании, организации, институции и физически лица се включиха в социалните медии, като през седмицата се получиха над 600 текстови съобщения, използващи маркера #EUHealthyWorkplaces. Можете да видите най-важните неща за това как хората се включиха в страницата Storify.

Европейската седмица бе голям шанс за обединяване на мрежата от партньори, работници и работодатели за обмен на най-добри практики. Извършената работа ще бъде жизненоважна за постигането на целта на стратегията "Европа 2020" за заетост на 75% от населението на ЕС на възраст между 20 и 64 години. Партньорите също се срещнаха, за да обменят опита си от кампанията през последните две години, което ще продължи в дискусиите, по време на срещата в Билбао следващия месец.

За да научите повече за безопасността и здравето на работното място, посетете уебсайта на кампанията "Здравословни работни места за всички възрасти" и не забравяйте да следвате кампанията и във Facebook, LinkedIn и Twitter, използвайки hashtag #EUhealthyworkplaces, за да сте в крак с последните новини и събития.

Източник на материала: EU OSHA
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама