Основаната на онлайн платформи икономика — заплахи за БЗР и решения

последно актуализиранa на 08.11.2017

Бързият растеж на основаната на онлайн платформи икономика е резултат от увеличаването на нестандартните форми на заетост, например непостоянна работа, работа на повикване и зависима самостоятелна заетост. От една страна, онлайн платформите могат да увеличат възможностите за достъп до труд, но от друга, работата за тях може да доведе до физически и психосоциални рискове за безопасността и здравето на работещите.

Тези проблеми са разгледани в нов доклад. В него се проучват също какви политики и регулаторни правила се прилагат или са в процес на разработване в държавите членки и на равнище ЕС с цел преодоляване на рисковете.

Докладът е представен на тематичния ден на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и на конференцията по БЗР в Талин на 7—8 ноември в рамките на естонското председателство на ЕС.

Прочетете пълния текст на доклада Защитаване на работещите лица в условията на основана на онлайн платформи икономика: преглед на промените в нормативните уредби и политиките в ЕС.

Изтегляне на резюмето.

За повече информация относно мероприятието вижте "Новите форми на работа и БЗР".

EU OSHA 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама