Ноемврийска среща на Клуба на специалиста по БЗР - Плевен, 2017

последно актуализиранa на 23.11.2017

 На 22.11.2017 година от 18:00 часа се състоя месечната среща на Клуба на специалистите по безопасност и здраве при работа – град Плевен.

Срещата се проведе по следния ред:

Раздаване на Удостоверенията от проведена презентация на тема "Първа долекарска помощ".

Запознаване със събраните точки за активност на членовете на Клуба.

Дискутиране на казуси свързани с ежедневието на членовете.

Организационни въпроси свързани с Коледното тържество на Клуба.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама