KHT Стокхолм стартира международна магистърска програма по БЗР

последно актуализиранa на 27.11.2017

КТН Кралският технологичен институт в Стокхолм стартира магистърска програма по безопасност и здраве при работа, като тя ще започне през есента на 2018 г.

Въз основа на смесено обучение, програмата ще обучава студентите как да планират, проектират и анализират работната среда, от гледна точка на устойчивата работа и организационните резултати.

Учебният материал ще обхване широк спектър от теми като здравословни и безопасни условия на труд; физическа, когнитивна и организационна ергономия; човешки фактори; управление на промените; оценки на риска; разработване на продукти и продукти.

Крайният срок за кандидатстване за програмата приключва на 15 януари 2018 г.

Допълнителна информация за международната магистърска програма можете да намерите на техния уебсайт.

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама