Майска среща на Клуб на специалистите по БЗР - Пловдив

последно актуализиранa на 29.05.2014

Срещата на клуба се проведе на 29 май от 15:00 часа в залата на „Бултекс 99” ЕООД, град Пловдив.
Програмата на мероприятието обхващаше следните теми и презентации:
- 1. „Безопасна работа с опасни вещества и смеси. Регламент CLP - термини и пиктограми” - с лектори г-жа Дора Янкова и г-жа Благовеста Карова, които запознаха присъстващите специалисти с новия регламент за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси и изискванията за правилното им съхранение и опазване на околната среда.
Допълнение към темата бяха дискусии, относно мерките, които трябва да бъдат предприети за безопасна работа с опасни вещества и смеси.

- 2. Презентация за работа с Форума на Фондация "Център за БЗР" - с лектор г-жа Боряна Велкова, която запозна присъстващите с възможностите за регистрация, използване и работа с него.

За снимки от галерията натиснете: тук

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама