Януарска среща на Клуб на специалиста по БЗР гр. Варна

последно актуализиранa на 25.01.2018

Първата за 2018 г. среща на членовете на Клуба на специалиста по БЗР - гр. Варна се състоя при засилен интерес на 24.01.2018 г. в Стопанска камара - гр. Варна.

Дискутирани бяха въпроси, свързани с:

⇒Приемане на трима нови членове на клуба, представители на предприятия от гр. Варна;
⇒Нови и изменени нормативни документи по ЗБУТ от последното тримесечие на 2017 г. – докладва д-р Цветушка Илиева от СТМ "Елей 2004" ЕООД;
⇒Определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност през 2018 г., нормативни изисквания и срокове – докладва инж. Здравка Цачева от ЕРП "Златни пясъци" АД;
⇒Задължително застраховане на работещите за риска "трудова злополука";
⇒Провеждането на периодични инструктажи за БЗР през 2018 г.;
⇒Предоставяне на СТМ на копия от болничните листи за 2017 г. с цел изготвяне на анализ на общата заболеваемост;
⇒Участие на клуба в инициативи на Фондация "Център за БЗР" през 2018 г.;
⇒Приемане на годишен график за 2018 г. на срещи на специалистите по БЗР и ТМ от гр. Варна и региона;
⇒Организацията на дейността на клуба, в т.ч. членски внос, актуализиран списък на членовете на клуба и др.

Програмата на Клуб БЗР - Варна за 2018 г. по традиция включва 10 (десет) работни срещи, както и 2 (два) двудневни семинара, чиито дати ще се уточнят допълнително през годината.

График за работните срещи през 2018 г.:
 
• 24.01.2018 г.     • 21.02.2018 г.     • 21.03.2018 г.       • 18.04.2018 г.     • 16.05.2018 г.   
 
• 27.06.2018 г.     • 19.09.2018 г.     • 17.10.2018 г.       • 14.11.2018 г.     • 12.12.2018 г. 
  


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама