Световен ден за безопасност и здраве на работното място, 2018

последно актуализиранa на 14.02.2018

Световният ден за безопасност и здраве при работа, ежегодно отбелязван на 28 април, насърчава предотвратяването на трудовите злополуки и заболявания в световен мащаб. Това е кампания за повишаване на осведомеността, насочена към фокусиране на международното внимание върху мащаба на проблема и върху това как насърчаването и създаването на култура на безопасност и здраве може да помогне за намаляване на броя на трудовите смъртни случаи и наранявания.Тази година темите на Световния ден за безопасност и здраве при работа (SafeDay) и Световния ден срещу детския труд (WDACL) ще са свързани посредством съвместна кампания, насочена към подобряване на безопасността и здравето на младите работници и за прекратяване на детския труд.

Кампания има за цел да ускори действията за постигане на целта за устойчиво развитие 8.8 за безопасна и сигурна работна среда за всички работници до 2030 г. и SDG цел 8.7 за прекратяване на всички форми на детски труд до 2025 г. Постигането на тези цели изисква съгласувана и интегрирана подход, който насърчава културата на превенция на здравето по безопасност на труда (БЗР) в полза на следващото поколение от световната работна сила.

Младите работници (15-24 години) възлизат на повече от 15% от световната работна сила и при тях рискът от нефатални трудови злополукиса е с около 40% по-висок, отколкото при възрастните работници на възраст над 25 години.

Много от факторите могат да увеличат уязвимостта на младите хора към рисковете, свързани с безопасността и здравето на работното място, като например физическия и психологическия им етап на развитие, липсата на трудов опит и липсата на обучение, ограничената осведоменост за рисковете, свързани с работата, и липсата на възможност за управжняване на практически задачи, както и работни места с лоши условия на труд.

Кампанията "SafeDay" - 2018 г. ще подчертае важността от това да се обърне внимание на тези предизвикателства и да се подобри безопасността и здравето на младите работници, не само за насърчаване на достойна заетост на младите хора, но и за свързването на тези усилия за борба с опасния детски труд.
 
Източник на материала: ILO

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама