Представители на Фондация "Център за БЗР" посетиха IOSH

последно актуализиранa на 19.02.2018

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-4.001-0161-C01 – "Повишаване на капацитета на специалистите по безопасност и здраве при работа в България“, съфинансиран по ОП РЧР 2014-2020, делегати от Фондацията "Център за безопасност и здраве при работа" от България проведоха посещение за сравнителен анализ на IOSH миналата седмица.

Г-н Люпчо Кочовски - управител на ФЦБЗР и г-ца Екатерина Борисова - техн. асистент за офис София се срещнаха с представители от всички дирекции на IOSH, със специален фокус върху възможностите за непрекъснато професионално развитие (НПР) и обмен на опит.

Фондацията има за цел да повиши безопасността и здравето на работните места в България, като повиши знанията и компетентността на специалистите по БЗР и ги популяризира в различните отрасли.

Тя се стреми да се свързва с институциите в различни страни, включително с IOSH, което води до посещението им в периода 12-14 февруари.

Люпчо Кочовски и Екатерина Борисова проведоха срещи с представители на дирекция "Професионални услуги" на IOSH, на които бе представена организацията на възможностите за НПР за членовете на IOSH, като целта на дискусиите бе насочена към евентуалното споделяне на опита и прилагането на подобна система и за специалисти по безопасност и здраве при работа в България.

По време на визитата си в IOSH, представителите ни се запознаха и с последните актуализации на кампанията "Няма време за губене" на IOSH, чиито официален партньор е и Фондация ЦБЗР. Както вече знаете екипът на ФЦБЗР представи кампанията в България, споделяйки опита си с членовете на 13-те клуба по БЗР в страната.

В специалното интервю на г-н Кочовски ще можете да научете повече за целта на проекта и  посещението му в IOSH, както и за бъдещите планове за дейността на Фондацията.

Можете да видите видеото (на английски) тук: 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама