Февруарска среща на Клуб БЗР Плевен - 2018

последно актуализиранa на 01.03.2018

На 28.02.2018 година от 18:30 часа се проведе месечната среща на членовете на Клуб на специалистите по безопасност и здраве при работа – град Плевен.

Срещата се проведе по следния ред:

- Приемане на нови членове на клуба.

- Приемане на месечни срещи и мероприятия на КСБЗР – град Плевен за календарната 2018 година.

- Отбелязване на датите на календара на ФЦБЗР при координатора на Клуба. 


Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама