Среща на Клуб на специалистите по БЗР - Пловдив - ЮНИ 2014

последно актуализиранa на 24.06.2014

На 26 юни от 15 часа в залата на „Бултекс 99” ЕООД ще се състои срещата на Клуб БЗР - Пловдив.
По време на срещата ще бъде презентирана фирма "НУТРИМ" ООД - град Пловдив - производител на специализирани храни и напитки за профилактично, диетично и клинично хранене.
Едно от производствените направления е разработване на храни и добавки със състав, съобразен с изискванията за предпазна храна за работещите при производства, свързани със специфични условия на труд. Те са в помощ на работодателите и във връзка с изпълнение на задълженията им по НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея, обнародвана в ДВ бр.1/03.01.2006 г.
• Темата на презентацията е "Ролята и значението на хранителните продукти".
• "Добавки в предпазното професионално хранене". Ще бъдат представени следните продукти: "ISOTON", "NutriMix", "Desoxidan", "Vitamax" и други.
Програмата включва и разглеждане на някои организационни въпроси.

Снимки към галерията: тук

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама