Международен ден на жената 2018: Осигуряване на безопасност и здраве на жените на работното място

последно актуализиранa на 08.03.2018

На Международния ден на жената на 8-ми март, EU-OSHA повишава информираността за рисковете и последиците от тях за жени, когато става въпрос за безопасността на труда и управление на здравето при работа (БЗР), със специален поглед върху по-възрастните жени, работници и служители.

Що се отнася до безопасните и здравословни условия на труд на жените на работното място, тенденциите, установени от EU-OSHA, показват рискове и тяхното отражение върху управлението на БЗР, както и добри практики за тяхното преодоляване. Тези, които биха могли да окажат по-силно въздействие върху по-възрастните жени, по-специално, ще имат влияние в ръководството на политиката и бъдещите изследвания.

Професионалните кариери на жените често са по-малко мобилни от мъжете, като жените са склонни да остават в по-нискоквалифицирани работни места, а всъщност е по-вероятно да вършат същата работа за по-дълъг период от време. Необходимо е по-добро управление на БЗР, за да се предотвратят рисковете, злополуките и злоупотребите, които жените срещат на работното място.

Европейският институт за равенство между половете (EIGE) е старъирал инициатива за нулева толерантност към сексуалния тормоз и насилието, на база половвата дискриминация на работното място.
EU-OSHA е подписала декларация на агенциите на ЕС в подкрепа на здравето, безопасността и благосъстоянието на всички работници въз основа на принципа на равенство между половете и равно третиране на работното място.

Прочетете повече в блога на EU OSHA по повод Международния ден на жената

Вижте равенството между половете в рамките на Европейския стълб на социалните права 

EU OSHA

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама