Февруарска среща на Клуб БЗР Варна - 2018

последно актуализиранa на 22.02.2018

Поредната втора за 2018 г. среща на членовете на Клуба на специалистите по БЗР от гр. Варна се състоя на 21 Февруари 2018 г. в сградата на Стопанска камара - гр. Варна, при следния дневен ред:

1. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства – обн. ДВ, бр.6 / 2018 г.;
2. Изм. и доп. на Наредба № 1 / 2006 г. на МТСП, за условията и реда за финансиране на проекти и програми от Фонд „Условия на труд” – обн. ДВ, бр.14 / 2018 г.;
3. ISO 45001 - новият световен стандарт за здраве и безопасност и здраве при работа (проект).
4. Организационни въпроси.
 

Абонирай се за новини

E-mail:

Успешен абонамент

Грешка, E-mail адреса е вече регистриран!


Реклама